Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Trafiken på den enfiliga reservbron vid Rödhällsunds bro i Pargas 3.12. (NTM-centralen i Egentliga Finland)

Arbetet med att förnya bron över Rödhällsund på landsväg 180 i Pargas har framskridit som planerat under hösten. Under följande arbetsskede kommer trafiken den 3 december 2014 att dirigeras till en omfartsväg som byggts bredvid bron och till en reservbro över Rödhällsund. Trafiken längs omfartsvägen begränsas till ett fyra meter brett körfält och styrs med trafikljus. Vi beklagar den olägenhet som byggnadsarbetet orsakar trafikanterna.

På omfartsvägen kring bron över Rödhällsund finns det ett fyra meter brett körfält och trafiken styrs med trafikljus. På reservbron tillåts endast fordonsmassor enligt fordonsförordningen (maximal kombinationsvikt 76 t). På grund av det smala området för arbetet är det inte möjligt att ordna separata leder för lätt trafik.

I maj 2015 kommer trafiken att styras till den nya bron. Under arbetets slutskede i maj-juni 2015 kommer i regel två körfält att vara i bruk, men trafiken måste tidvis ändå begränsas till ett körfält.

På grund av trafikarrangemangen under byggnadsarbetet bör alla som använder vägen förbereda sig på fördröjningar i restiden vid byggarbetsplatsen. Vi önskar att de som använder vägen är försiktiga då de rör sig vid byggarbetsplatsen. Arbetet blir klart i sin helhet under sommaren 2015.

Entreprenör för projektet är Kesälahden Maansiirto Oy.

YTTERLIGARE INFORMATION                            

- NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjörer Ari Salo, tfn 0400 510 391 och Jari Nikki, tfn 0400 821 596                                      

- Kesälahden Maansiirto Oy, ansvarig mästare på byggarbetsplatsen Tapio Railo, tfn 0500 722 300


Uppdaterad