Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Finansieringsbeslut angående uppfinningsprojekt kan inte fattas för tillfället (NTM-centralen)

Arbets- och näringsministeriet har meddelat om ett tekniskt fel i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna som gör att företag för närvarande inte kan beviljas stöd för utveckling av uppfinningar inom ramen för tjänsten Produktleden. En ändring av förordningen krävs för att rätta felet. Ministeriet har påbörjat beredningen av en ändring av förordningen och den nya förordningen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 2015.

För uppfinningskundernas del betyder detta att finansieringsbeslut för stöd för utveckling av uppfinningar inte kan fattas vid NTM-centralen i Nyland före årsskiftet. Vi beklagar situationen.

Vi utreder för närvarande vad vi kan göra för att hjälpa våra kunder. Affärsutvecklingscheferna vid tjänsten Produktleden kommer därefter att kontakta de kunder vars finansieringsansökan redan behandlas och gå igenom situationen med dem.

Mer information om finansiering för uppfinningsprojekt:

  • Jaana Rantanen, NTM-centralen i Nyland, tfn 029 502 0953, jaana.rantanen(a)ely-keskus.fi

Mer information om förordningsändringen:

  • Mikko Ojala, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3506, mikko.ojala(a)tem.fi

Uppdaterad