Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Kansallisten kaupunkipuistojen kehitys saa uutta vauhtia yhteistyöllä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Turku vastaa Porin haasteeseen ympäristöohjelman haaste-areenalla

Porin kansallinen kaupunkipuisto on haastanut Turun kansallisen kaupunkipuiston reitistöjen kehittämiseen.

Porin kansallinen kaupunkipuisto on perustettu 2002. Pori on kehittänyt reitistöjä ja niihin liittyviä toimintoja ja palveluja. Mukana toteuttamisessa on laaja verkosto toimijoita kaupungin organisaatiosta ja myös kansalaisjärjestöjen edustajia. Niinpä Pori on haastanut Turun ideoiden, tietojen ja kokemusten vaihtoon sekä yhteisten hankkeiden ja tapahtumisen toteuttamiseen.

Turku on ottanut haasteen vastaan kiitoksin. Turun kansallisen kaupunkipuiston, joka perustettiin 11 vuotta myöhemmin v. 2013, ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi on valittu reitistöjen saavutettavuuden parantaminen tiedottamista lisäämällä. Myös reittejä tullaan konkreettisesti parantamaan kaupungin taloudellisten resurssien puitteissa.

Haaste toteuttaa kahden kehityspolun tavoitteita

Kaupunkipuistojen kehittäminen helpottaa kestävien arkivalintojen tekemistä, sillä kehittyvät reitistöt houkuttelevat kaupunkilaisia liikkumiseen kävellen ja pyörällä ja tuovat kaupunkialueen virkistävän lähiympäristön saavutettavaksi osana jokaisen arkea.

Lisätietoja:

www.pori.fi/kaupunkipuisto
projektipäällikkö Heli Nukki, p. 044 701 1976

www.turku.fi/kaupunkipuisto
vastaava rakennuttaja Anna-Kaisa Kaukola, p. 050 365 8174

www.ymparistonyt.fi/haasteareena
suunnittelija Nina Myllykoski, p. 0295 022 768
Varsinais-Suomen ELY-keskus


Uppdaterad