Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Kaj Suomela fortsätter som överdirektör för NTM-centralen i Österbotten (NTM-centralen i Österbotten)

Statsrådet har 20.11.2014 utnämnt närings-, trafik- och miljöcentralernas överdirektörer för fem år framåt, 1.1.2015–31.12.2019. Som överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten fortsätter agronomie- och forstmagister Kaj Suomela.

Överdirektören ansvarar för resultaten av verksamheten vid NTM-centralen och för att centralen når upp till de gemensamma resultatmålen. NTM-centralen i Österbotten sköter ärenden som gäller näringar, arbetskraft, kompetens och kultur i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Trafik- och miljöärenden på området sköts av NTM-centralen i Södra Österbotten.

Bilaga: Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 20.11.2014

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Kaj Suomela, tfn 0295 028 687


Uppdaterad