Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Alasjärven ja Aitoniemen eritasoliittymien välille kiinteä 80 kilometrin nopeusrajoitus (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskus asettaa  kevääseen saakka pysyvän 80 kilometrin nopeusrajoituksen Tampereella Alasjärven ja Aitoniemen väliselle valtatieosuudelle.

Vilkasliikenteisen valtatie 9 päällyste on urautunut Alasjärven ja Aitoniemen eritasoliittymien välillä Tampereella. Urat paikataan talven jälkeen heti, kun se on mahdollista, mutta liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi ELY-keskus on nyt päättänyt asettaa tälle noin 4 kilometrin matkalle kiinteän 80 kilometrin tuntinopeusrajoituksen. Lisäksi jaksolle on asetettu kulumisurista varoittavat liikennemerkit. Uriin kertyvä lumi, vesi, sohjo ja jää saattavat vaikeuttaa ajoneuvojen ohjattavuutta.

Valtatie 9:llä Tampereen ja Oriveden välillä on normaalisti käytössä kelin ja liikennemäärän mukaan vaihtuvat nopeusrajoitukset. Alasjärven ja Aitoniemenkin väliselle osuudelle palautetaan vaihtuvat nopeusrajoitukset heti sen jälkeen, kun urat on ensi keväänä paikattu. Aitoniemen eritasoliittymästä pohjoiseen vaihtuvien nopeusrajoitusten järjestelmä on käytössä normaalisti aina Orivedelle saakka.

Pirkanmaan ELY-keskus tulee reagoimaan talven aikana nopeasti myös muilla tieosuuksilla, jos maanteiden päällysteissä on kulumisuria tai muita vaurioita, joita ei ole pystytty tienpidon niukkojen resurssien vuoksi tänä vuonna korjaamaan. Näilläkin tieosuuksilla voidaan käyttää väliaikaisesti alempaa nopeusrajoitusta.

Lisätietoja:

  • Tienpidon asiantuntija Ossi Saarinen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 262

Uppdaterad