Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Längs Esse å förbereder man sig på översvämningar på grund av issörja (ELY-centralen i Södra Österbotten)

I området kring Esse å bereder man sig på översvämningar på grund av issörja då vädret blir kallare under veckoslutet. Man förbereder sig på att det kan uppstå översvämningar på grund av issörja genom att minska avtappningen så att det snabbare bildas ett istäcke. Om vattenföringen i ån är stor då vädret blir kallt, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, som förorsakar översvämningar i området ovanför forsen. I Esse å förekommer nästan årligen översvämningar på grund av issörja vid forsarna nedanför Evijärvi i närheten av Esse, Lappfors och Kållby. Ibland har problem med issörja förekommit även i Välijoki ovanför Evijärvi.

I sjön Lappajärvi som ligger i övre loppet av Esse å har vattenståndet stigit rejält under hösten och är nu över 20 cm högre än normalt. Avtappningen från Lappajärvi sänks under fredagen till nivån 15 m3/s och från Evijärvi till nivån 16 m3/s. Avtappningen från Lappajärvi och Evijärvi till Esse å kommer under de närmaste dagarna att minskas ytterligare då vädret blir kallare och risken för översvämningar på grund av issörja blir större. Under slutet av veckan läggs issörjebommar ut på sex platser i ån för att göra det lättare för ett istäcke att bildas. Risken för issörjeproppar är störst när det blir hård köld, vattenföringen är stor och vattendragen är isfria. I besluten för regleringstillstånd för Lappajärvi och Evijärvi tillåts vid behov att vattenföringen som avtappas från sjöarna kortvarigt minskas med 5 m3/s i syfte att hindra att det uppstår issörja. Då ett bestående istäcke har bildats, kan avtappningen ökas på nytt.

Trots förhandsåtgärder kan man bli tvungen att bekämpa issörjeproppar med grävmaskiner och sprängningar. Genom bekämpningsåtgärderna förhindras att vattnet kommer in på gårdar och i källare. Esse å hör till Natura 2000-programmet och vid bekämpningen av issörja beaktas utöver arbetssäkerheten och miljöförhållandena även naturskyddet och områdena där det förekommer flodpärlmussla.

Översvämningar på grund av issörja förekommer tidvis även i andra vattendrag i Österbotten. Under de senaste åren har problem på grund av issörja rapporterats bland annat i Lappo å nedanför Kuortaneenjärvi och i Kyro älv nedanför kraftverket i Kyrkösjärvi.

Tilläggsuppgifter (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten):

  • Äldre ingenjör Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Vattenresurschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Uppdaterad