Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaalla havaittu vuoto 7.4.2013

Talvivaaran kaivosalueen kipsisakka-altaassa on havaittu vuoto sunnuntaina 7.4.2013 illalla. Kainuun ELY-keskus sai vuodosta tiedon yöllä. Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja patoturvallisuusvalvojat ovat paikan päällä kaivosalueella. Kainuun ELY-keskus antaa vuototilanteen valvonnasta mediatiedotteen tänään klo 16 mennessä.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus, yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833


Uppdaterad