Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Sydvästra Finlands miljöprogram innehåller fem utvecklingsstigar mot en hållbar framtid (ELY-centralen i Egentliga Finland)

Uppdateringen av Sydvästra Finlands miljöprogram har inletts. För den nya perioden har ett utkast med fem utvecklingsstigar till 2030 gjorts upp:

1.     Hållbara lösningar för boende, trafik och näringsverksamhet
2.     Naturnätverk tryggar välbefinnandet
3.     Närvattnen måste fås i gott skick
4.     Mattallriken som miljöpåverkare
5.     Områdets styrkor är ekoeffektiv energianvändning och -produktion  

Onsdagen den 10 april samlades en grupp på 45 experter inom olika branscher och organisationer i Letala för att dryfta miljöfrågornas utvecklingsstigar och de första kontrollerna, dvs. verksamhetens tyngdpunkter, för åren 2014–2020.  

Till utkastet med sammanlagt 15 tyngdpunkter hörde bland annat en intelligent stads- och landsbygdsplanering som stöder sig på teknologiska innovationer, anskaffningskompetens inom hållbar utveckling, utveckling av det sydvästfinska matvarumärket så att det baserar sig på miljö och välbefinnande, utnyttjande av natur- och kulturmiljöer, kontroll av utsläpp i vatten och utnyttjande av närvatten för att främja välbefinnandet samt utveckling av en decentraliserad energiproduktion. 

Programarbetet har alltså kommit igång. I fortsättningen pågår arbetet i form av verkstäder, intervjuer och ett seminarium. Beredningsmaterialet inkluderas i tjänsten Ympäristö Nyt – Miljö Nu. Här kan alla intresserade följa med hur processen framskrider och vara med och påverka hur målen för de närmaste åren ska ställas upp. Programmet är färdigt efter remissbehandlingen i början av 2014.

Samtidigt utarbetas landskapsprogram för Satakunta och Egentliga Finland. Samarbetet är intensivt och miljöfrågorna hör till landskapens utvecklingsprojekt. Riktlinjerna för EU:s strukturfonders nya programperiod 2014–2020 är också snart klara. Dessa finansieringsorgan är centrala för försöken med nya förfaringssätt och utvecklingen av dessa.

Miljöprogramarbetet samordnas av ELY-centralen i Egentliga Finland. 

Resultaten av den pågående programperioden 2010–2013 bedöms före utgången av det innevarande året

Experterna bedömer hur miljömålen i tjänsten Ympäristö Nyt – Miljö Nu har nåtts. Alla utvärderingar och andra föreslag får öppet kommenteras. Vi hoppas att miljöfrågorna väcker diskussion även bland medborgarna.

Adressen är ymparisto.lounaispaikka.fi. På webbplatsen finns en direkt länk även till Lounaispaikkas karttjänst.

Ympäristö Nyt

Ytterligare information:

chef för informationstjänsten Merja Haliseva-Soila, tfn 040 728 9740            


Uppdaterad