Godstrafik och godstrafiktillstånd

Godstrafiken i Finland regleras av EU:s förordning  (EG) 1071/2009 om trafikidkare, EU:s förordning (EG) 1072/2009 om godstrafiktillstånd och den nationella godstrafiklagen (lag om kommersiell godstransport på väg 693/2006). Fordonstransport av gods på väg mot ersättning kräver godstrafiktillstånd, med undantag för avvikelserna som avses i 7 §.

Tillstånd > Tillstånd för godstrafik

Illustrationsbild

REGIONAL INFORMATION

Godstrafik och godstrafiktillstånd

Godstrafiken i Finland regleras av EU:s förordning  (EG) 1071/2009 om trafikidkare, EU:s förordning (EG) 1072/2009 om godstrafiktillstånd och den nationella godstrafiklagen (lag om kommersiell godstransport på väg 693/2006). Fordonstransport av gods på väg mot ersättning kräver godstrafiktillstånd, med undantag för avvikelserna som avses i 7 §.

Tillstånd > Tillstånd för godstrafik

Illustrationsbild


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela