Anbudsförfrågningar och projektutlysningar

Alla anbudsförfrågningar publiceras på webbplatsen HILMA för offentliga upphandlingar. Där finns också de dokument som behövs för anbudsförfrågan.

De anbudsförfrågningar och projektutlysningar som är öppna på de olika NTM-centralernas områden fås fram genom att välja önskat området under rubriken Välj område uppe till höger.

Tarjouspyynnöt

Titel Datum
Perämeren Natura-alueiden merialueinventoinnit SEAmBOTH-hankkeessa 2019 (Lappi) 12.4.2019 klo 16.15
Tarjouspyyntö: Lapin matkailun tehostettu rekrytointipalvelu 25.4.2018
Perämeren Natura-alueiden merialueinventoinnit SEAmBOTH-hankkeessa 2018 (Lappi) 16.3.2018 klo 16.15
Kenttäpalvelut Oulu eteläinen 2018-2019 6.11.2017 klo 13.00
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö työkirja työelämän laadusta (Lapin ELY-keskus) 1.9.2017 klo 13.00
Tarjouspyyntö Työkirja työelämän laadusta - Käytännönopas pk- ja mikroyritykselle työelämän laadun perustan luomiseen (Lapin ELY-keskus) 1.9.2017 klo 13.00
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö mikroyrityksille ja yksinyrittäjille suunnatuista työelämän laadun verstaista, Pohjois-Pohjanmaa (Lapin ELY-keskus) 16.1.2017 klo 13.00
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö mikro-, pk-yrityksille ja yksinyrittäjille suunnatusta rekrytointia ja perehdyttämistä käsittävästä valmennuksesta Kainuun alueelle (Lapin ELY-keskus) 27.1.2017 klo 13.00
Tarjouspyyntö mikro-, pk-yrityksille ja yksinyrittäjille suunnatusta rekrytointia ja perehdyttämistä käsittävästä valmennuksesta Kainuun alueelle (Lapin ELY-keskus) 27.1.2017 klo 13.00
Tarjouspyyntö mikroyrityksille ja yksinyrittäjille suunnatuista työelämän laadun verstaista, Pohjois-Pohjanmaa (Lapin ELY-keskus) 16.1.2017 klo 13.00
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö mikroyrityksille ja yksinyrittäjille suunnatuista työelämän laadun verstaista, Lappi (Lapin ELY-keskus) 28.11.2016 klo 13.00
Tarjouspyyntö mikroyrityksille ja yksinyrittäjille suunnatuista työelämän laadun verstaista, Lappi (Lapin ELY-keskus) 28.11.2016 klo 13.00
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö mikroyrityksille suunnatuista klinikoista, Kainuu (Lapin ELY-keskus) 2.9.2016 klo 13.00
Tarjouspyyntö mikroyrityksille suunnatuista klinikoista, Kainuu (Lapin ELY-keskus) 2.9.2016 klo 13.00
Vuonna 2016 alkava Valmennuspalvelu työnantajalle uuden työntekijän rekrytointiin tai työvoimatarpeiden muihin ratkaisuihin tarjouspyyntö (Lapin ELY-keskus) 16.8.2016 klo 13.00
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö PK- ja mikroyrityksille suunnatuista valmennuskokonaisuuksista, Lappi (Lapin ELY-keskus) 1.8.2016 klo 13.00
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö PK- ja mikroyrityksille suunnatuista valmennuskokonaisuuksista Pohjois-Pohjanmaalle (Lapin ELY-keskus) 8.7.2016 klo 16.15
Tarjouspyyntö PK- ja mikroyrityksille suunnatuista valmennuskokonaisuuksista Pohjois-Pohjanmaalle (Lapin ELY-keskus) 8.7.2016 klo 16.15
Tarjouspyyntö PK- ja mikroyrityksille suunnatuista valmennuskokonaisuuksista, Lappi (Lapin ELY-keskus) 1.8.2016 klo 13.00

Projektutlysningar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

på andra webbplatser

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.