Anbudsförfrågningar och projektutlysningar

Alla anbudsförfrågningar publiceras på webbplatsen HILMA för offentliga upphandlingar. Där finns också de dokument som behövs för anbudsförfrågan.

De anbudsförfrågningar och projektutlysningar som är öppna på de olika NTM-centralernas områden fås fram genom att välja önskat området under rubriken Välj område uppe till höger.

Tarjouspyynnöt

« Tillbaka

Tarjouspyyntö Palvelumanagerista

Datum 23.4.2019
Datum 27.5.2019 klo 12:00
Innehåll

Varsinais-Suomessa on käynnistynyt TE-toimiston aloitteesta viranomaisyhteistyön tiivistämiseen tähtäävä Ulkokehältä työelämään -pilotti. Pilotin puitteissa on ideoitu Palvelumanageri -palvelua, joka täydentää viranomaisverkoston palveluja. Palvelumanageri -palvelun ja sen tarjouspyynnön kehittämiseksi on käyty lokakuusta 2018 alkaen markkinavuoropuhelua ensin kasvokkain (lokakuu 2018) ja sen jälkeen kirjallisina tietopyyntöinä.

Palvelumanageri –palvelun tavoitteena on, että vaikeassa työmarkkina-asemassa oleva työnhakija sijoittuu työmarkkinoille tai siirtyy lähemmäs työmarkkinoita. Asiakkaan polku lähemmäs työmarkkinoita voi kulkea useiden eri viranomaisten palvelujen kautta (sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntoutuspalvelut, työllistymistä edistävät palvelut yms.) ja Palvelumanageri-palvelu tukee asiakasta tämän polun kulkemisessa. Palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1, Palvelukuvaus.

Leveranssätt för anbudet

Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla osoitteesta https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki. Myös mahdolliset kysymykset tulee esittää Hanki-tarjouspalvelun kautta. Lisätietokysymykset on lähetettävä 13.05.2019 12:00 mennessä.

Tarjoukset on jätettävä 27.05.2019 klo 12:00 mennessä sähköisesti Tarjouspalvelu -toimittajaportaalista osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/.


Uppdaterad

på andra webbplatser

Regionala länkar