Anbudsförfrågningar och projektutlysningar

Alla anbudsförfrågningar publiceras på webbplatsen HILMA för offentliga upphandlingar. Där finns också de dokument som behövs för anbudsförfrågan.

De anbudsförfrågningar och projektutlysningar som är öppna på de olika NTM-centralernas områden fås fram genom att välja önskat området under rubriken Välj område uppe till höger.

Tarjouspyynnöt

« Tillbaka

Tarjouspyyntö: 4. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUS, KAPASITEETTI, KAKSIKIELINEN (SUOMI/RUOTSI), POHJANMAAN TE- TOIMISTON VAASAN TOIMIPISTEEN TOIMINTA ALUE

Datum 28.3.2017
Datum 18.4.2017, klo 13:00
Innehåll

Hankintailmoitus (hilma.fi)

Kysymys: Tulevatko pääopettajien pisteet vain työkokemuksen perusteella?

Vastaus: Kokonaistaloudellisuuden arviointikriteereissä huomioidaan pisteytyksessä pääkouluttajien opettajakokemus.  Pääopettajien pätevyys tulee huomioiduksi palveluntuottajan soveltuvuutta arvioitaessa.  Pääopettajien pätevyysvaatimukset: ylempi korkeakoulututkinto, pedagoginen pätevyys ja perus- ja aineopinnot (60 op) suomen tai ruotsin kielessä, ovat vähimmäisvaatimuksena palveluntuottajan soveltuvuutta arvioitaessa.  Mikäli edellä mainitut pätevyysvaatimukset eivät täyty, tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Kysymys: Tulevatko muiden opettajien pisteet vain erityisopettajan/opinto-ohjaajan pätevyydestä, pedagogisesta pätevyydestä, työvalmentajan erikoisammattitutkinnosta, näyttötutkintomestarista ja opetusalan työkokemuksesta ja opettajakokemuksesta?

Vastaus: Kyllä, pisteet vertailussa tulevat yllä mainituista kriteeristä.

Kysymys: Mikä on Vaasan toimipisteen toiminta-alue?

Vastaus: Pohjanmaan TE-toimiston, Vaasan toimipisteen kuuluvat seuraavat kunnat: Vaasa, Mustasaari, Maalahti, Korsnäs, Laihia, Isokyrö ja Vöyri.

Kysymys: Koulutuksen kohderyhmä/pääsyvaatimukset -kohdassa sanotaan: Koulutus alkaa haastattelulla ja alkukartoituksella, jossa selvitetään opiskelijan opiskelumahdollisuudet ja koulutuksen taso. Kartoitus on osa opiskelijavalintaprosessia,   joten se ei sisälly koulutuksen kestoon tai hintaan, mitä tämä tarkoittaa?

Vastaus: Kotoutumiskoulutuksen järjestäjä osallistuu opiskelijavalintaprosessiin tekemällä haastatteluja ja alkukartoituksia. Suunnittelu, esi- ja jälkityö, hallinnollinen työ, matka- aika ja muu vastaava työ tulee sisältyä asiakkaan palveluun, haastatteluun sekä tiedottamiseen käytettävään opiskelijatyöpäivän hintaan. Haastattelut ja alkukartoitukset katsotaan hallinnolliseksi työksi.

 


Uppdaterad

på andra webbplatser

Regionala länkar