Anbudsförfrågningar och projektutlysningar

Alla anbudsförfrågningar publiceras på webbplatsen HILMA för offentliga upphandlingar. Där finns också de dokument som behövs för anbudsförfrågan.

De anbudsförfrågningar och projektutlysningar som är öppna på de olika NTM-centralernas områden fås fram genom att välja önskat området under rubriken Välj område uppe till höger.

Tarjouspyynnöt

« Tillbaka

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoon liittyvä alueellisten kehittämissuunnitelmien arviointi

Datum 6.4.2018
Datum 7.5.2018 klo 16.00
Innehåll

Hankinta koskee Länsi-Suomen ELY-keskusten alueilla toteutettavien maaseudun
kehittämissuunnitelmien 2014–2020 yhteistä väliarviointia. Alue rajautuu Etelä-Pohjanmaan,
Pirkanmaan, Pohjanmaa, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusalueille. Tarkastelu
kohdentuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimenpiteisiin
suhteessa alueellisiin maaseudun kehittämissuunnitelmiin.
Arviointi kattaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukiin
kohdentuvat toimet (väliarviointiin sisältyvät Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020
toimenpiteet):


1.1 Tuki ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankkimiseen
1.2 Tuki esittely- ja tiedotustoimintaan
4.2 Tuki maataloustuotteiden jalostukseen/markkinointiin ja/tai kehittämiseen kohdistuviin
investointeihin
6.2 Yrityksen perustamistuki maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan maaseutualueilla
6.4 Investoinnit maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen
7 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (toimenpiteet 7.1–7.6)
16 Yhteistyö (toimenpiteet 16.0, 16.2–16.9)

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa maakuntakohtaista arviointitietoa sekä alueiden välistä
vertailutietoja hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja vaikuttavien toimien aikaansaamiseksi. Miten
alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat ja rahoitetut toimet ovat vastanneet alueellisiin
erityispiirteisiin? Miten alueiden elinkeinollinen kehittäminen on toteutunut suhteessa Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelman painopisteisiin ja alueellisiin suunnitelmiin perustuen?
Miten eri kohderyhmät ovat hyötyneet kehittämistoimista?

Leveranssätt för anbudet

Tarjouksen tiedot annetaan sähköisesti hanki.tarjouspalvelu.fi-sivustolla hankinnan kohteen syöttölomakkeella.

Leveransadress för anbudet

Tarjoukset tehdään sähköisesti hanki.tarjouspalvelu.fi-sivustolla

Mer information

Lisätietoja voi kysyä sähköisesti hanki.tarjouspalvelu.fi -sivustolla.

Länkar

Tarjouspyynnön tiedot


Uppdaterad

på andra webbplatser

Regionala länkar