Anbudsförfrågningar och projektutlysningar

Alla anbudsförfrågningar publiceras på webbplatsen HILMA för offentliga upphandlingar. Där finns också de dokument som behövs för anbudsförfrågan.

De anbudsförfrågningar och projektutlysningar som är öppna på de olika NTM-centralernas områden fås fram genom att välja önskat området under rubriken Välj område uppe till höger.

Tarjouspyynnöt

« Tillbaka

Korkeasti koulutettujen työnvälityspilotti - vastaukset osallistumishakuohjeen kysymyksiin

Datum 31.1.2018
Datum 6.2.2018 klo 16.00
Innehåll

Hankinnan kohteena on korkeasti koulutettujen työnvälityspilotti. Satakunnan ELY-keskus on käynnistämässä Kokosatarekry hankkeen. Hankkeen tavoitteena on auttaa Satakunnassa olevan automaatio- ja robotiikka alan yritysklusterin yrityksiä, sekä mahdollisesti myös muita työvoimapulasta kärsiviä yrityksiä rekrytoimaan korkeakoulutuksen omaavia työntekijöitä. Tavoitteena on rekrytoida 200 osaajaa vuosien 2018-2019 aikana.

Tarjouspyyntö liitteineen löytyy Hilmasta:

Vastaukset osallistumishakemusohjeen kysymyksiin

Kiitämme hyvistä kysymyksistä. Alla vastaukset:

Kysymys: Liite 1.4.Voiko referenssinä ilmoittaa myös rekrytointipalvelun, joka ei ole johtanut rekrytointiin?

Vastaus:Referenssejä koskevat vähimmäisvaatimukset: Ehdokkaalla tulee olla vähintään viisi (5) referenssiä, jotka täyttävät seuraavat vähimmäisvaatimukset: - referenssiin on olennaisesti kuulunut rekrytointipalvelua, jonka tavoitteena on ollut rekrytointi muuhun kuin ehdokkaan omaan organisaatioon. Referensseinä voi esittää ohjelmisto-, automaatio- ja robotiikkayrityksissätapahtuneesta korkeakoulutetun sähköautomaatio, automaatio, robotiikka alan asiantuntijan tai johtajan rekrytoinnista

Viimeisessä lauseessa viitataan tapahtuneeseen rekrytointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että refenssinä ilmoitettavan rekrytoinnin tulee olla toteutunut.

Kysymys: Liite. 1.4. Tarkoitetaanko seuraavalla lauseella

Referenssissä ilmoitettu työntekijä on käytettävissä nyt hankittavan palvelun suorittamiseen sitä, että referenssissä mainittu rekrytoitu työntekijä on edelleen asiakasyrityksen palveluksessa?

Vastaus: Ei. Kyseinen lause tarkoittaa sitä, että onko referenssin työntekijä sama henkilö, jonka ehdokas nimeää tilaajan hankkeeseen.

Kysymys: Liite 1.4. Tarkoittaako kohta eri referensseinä voi ilmoittaa eri toimeksiantajalle tuotetut palvelut tai saman toimeksiantajan sisällöltään erilaiset palvelut sitä, että samaan yritykseen rekrytoidut eri positiot tai saman yrityksen sisällöltään erilaiset rekrytoinnit voidaan ilmoittaa erillisinä referensseinä?

Vastaus: Kyllä tarkoittaa.

Kysymys: Liite 1.5 Mistä ko. liite löytyy?

Vastaus: Liite 1.5 löytyy liitteen 1.2 yhteydestä.


Uppdaterad

på andra webbplatser

Regionala länkar