Evenemang på vägområde

Exempel på evenemang som vanligen ordnas på landsvägar är idrottstävlingar, folkfester, festivaler, parader och uppvisningar. Olägenheter och faror på grund av avvikande användning ska i mån av möjlighet förebyggas med hjälp av trafikreglering och genom att välja en ändamålsenlig tidpunkt och plats för evenemanget.

Tillfälliga vägmärkesregleringar kräver tillstånd

Om evenemanget inte kräver att vägen stängs av söks tillstånd med en fritt formulerad skriftlig ansökan som skickas till NTM-centralen i Birkaland oavsett inom vilken NTM-centrals område evenemanget ordnas. E-postadressen är: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi, postadressen: PB 297, 33101 Tammerfors.

Av ansökan ska följande framgå:

 • evenemangets namn och tidpunkt
 • karta där det framgår på vilka vägavsnitt trafikmängderna kommer att öka
 • väg/kommun
 • uppskattning av antalet besökare på evenemanget
 • arrangör och ansvarspersonens kontaktuppgifter
 • faktureringsadress
 • sökandens FO-nummer eller personbeteckning

Handläggningstid och avgifter

Handläggningen av ansökningar tar i regel 4–6 veckor. Under rusningstiderna på våren och sommaren är det skäl att vara beredd på längre handläggningstid.

 • lokala evenemang (1–4 vägmärken) 50 €, såvida vägmärkesregleringen inte förbättrar trafiksäkerheten, i vilket fall ingen avgift uppbärs
 • regionala evenemang (5–20 vägmärken) 200 €
 • stora evenemang (över 20 vägmärken) 500 €
 • avgift för handläggning av ett negativt beslut 50 €

Om evenemanget kräver att vägen stängs av för annan trafik ska tillstånd sökas hos den lokala polisinrättningen. NTM-centralen i regionen ger ett utlåtande i ärendet.

Tillstånd för att stänga av en gata i detalj- eller byggnadsplanen beviljas av kommun- eller stadsstyrelsen.

För rallyn och andra tävlingar med motorfordon ska vägen alltid stängas av. Tillstånd för evenemang på motortrafikleder och motorvägar beviljas ytterst sällan.

För evenemang som orsakar slitage på landsvägen förutsätts att evenemangsarrangören ingår ett avtal om återställande av den väg som ska stängas av. Instruktioner för återställningsavtal finns under Genvägar längst till höger.

REGIONAL INFORMATION

Evenemang på vägområde

Exempel på evenemang som vanligen ordnas på landsvägar är idrottstävlingar, folkfester, festivaler, parader och uppvisningar. Olägenheter och faror på grund av avvikande användning ska i mån av möjlighet förebyggas med hjälp av trafikreglering och genom att välja en ändamålsenlig tidpunkt och plats för evenemanget.

Tillfälliga vägmärkesregleringar kräver tillstånd

Om evenemanget inte kräver att vägen stängs av söks tillstånd med en fritt formulerad skriftlig ansökan som skickas till NTM-centralen i Birkaland oavsett inom vilken NTM-centrals område evenemanget ordnas. E-postadressen är: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi, postadressen: PB 297, 33101 Tammerfors.

Av ansökan ska följande framgå:

 • evenemangets namn och tidpunkt
 • karta där det framgår på vilka vägavsnitt trafikmängderna kommer att öka
 • väg/kommun
 • uppskattning av antalet besökare på evenemanget
 • arrangör och ansvarspersonens kontaktuppgifter
 • faktureringsadress
 • sökandens FO-nummer eller personbeteckning

Handläggningstid och avgifter

Handläggningen av ansökningar tar i regel 4–6 veckor. Under rusningstiderna på våren och sommaren är det skäl att vara beredd på längre handläggningstid.

 • lokala evenemang (1–4 vägmärken) 50 €, såvida vägmärkesregleringen inte förbättrar trafiksäkerheten, i vilket fall ingen avgift uppbärs
 • regionala evenemang (5–20 vägmärken) 200 €
 • stora evenemang (över 20 vägmärken) 500 €
 • avgift för handläggning av ett negativt beslut 50 €

Om evenemanget kräver att vägen stängs av för annan trafik ska tillstånd sökas hos den lokala polisinrättningen. NTM-centralen i regionen ger ett utlåtande i ärendet.

Tillstånd för att stänga av en gata i detalj- eller byggnadsplanen beviljas av kommun- eller stadsstyrelsen.

För rallyn och andra tävlingar med motorfordon ska vägen alltid stängas av. Tillstånd för evenemang på motortrafikleder och motorvägar beviljas ytterst sällan.

För evenemang som orsakar slitage på landsvägen förutsätts att evenemangsarrangören ingår ett avtal om återställande av den väg som ska stängas av. Instruktioner för återställningsavtal finns under Genvägar längst till höger.


Uppdaterad