Evenemang på vägområde

Tillfälliga vägmärkesarrangemang förutsätter tillstånd

Om evenemanget förutsätter tillfälliga vägmärkesarrangemang ska tillståndet sökas hos NTM-centralen i Birkaland oavsett inom vilken NTM-centrals område evenemanget ordnas. Behandlingen av ansökan tar sammanlagt 2–4 veckor. Under rusningstiden på våren och sommaren bör du vara beredd på en längre handläggningstid.

Ansökan om tillstånd

De elektroniska ansökningsformulären och e-tjänsterna finns för närvarande endast på finska. E-tjänsten kommer även att finnas på svenska.

Alternativt söksätt:

Skicka in en fritt formulerad ansökan som innehåller uppgifterna ovan till NTM-centralen i Birkaland per e-post kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi.

Vid behov kan du även skicka in ansökan per post. NTM-centralen i Birkaland,
 Tillstånds, 
PB 297
33101 TAMMERFORS

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • evenemangets namn och tidpunkt
 • en karta som visar på vilka vägsträckor trafikmängden köar
 • väg/kommun
 • en uppskattning av evenemangets besökarantal
 • arrangör och kontaktuppgifter till kontaktpersonen
 • faktureringsadress
 • sökandens FO-nummer eller personbeteckning

Tillståndsavgifter

 • Om man endast måste sänka hastighetsbegränsningarna på grund av evenemanget uppbärs ingen avgift.
 • ett lokalt arrangemang (1-4 st. vägmärken)  50 €
 • ett regionalt arrangemang (5-20 st. vägmärken)  200 €
 • ett omfattande arrangemang (fler än 20 st. vägmärken)  500 €
 • Handläggningsavgift för ett nekande beslut 50 €.

Tillfällig avstängning av en väg

Om evenemanget fordrar att vägen stängs av för annan trafik måste du ansöka om tillstånd hos den lokala polisinrättningen. Den regionala NTM-centralen ger utlåtande i ärendet.

Tillstånd för att stänga av en gata i detalj- eller byggnadsplanen beviljas av kommun- eller stadsstyrelsen.

Anordnande av rally

För  rally och andra tävlingar med motorfordon måste vägen alltid stängas av. Tillstånd för evenemang på motortrafikleder och motorvägar beviljas ytterst sällan.

För ett evenemang som sliter på vägen förutsätts att arrangören ingår ett avtal om upprustningen av den vägsträcka som stängs. Anvisningar för upprustningsavtalet finns till höger på sidan under Genvägar.

REGIONAL INFORMATION

Evenemang på vägområde

Tillfälliga vägmärkesarrangemang förutsätter tillstånd

Om evenemanget förutsätter tillfälliga vägmärkesarrangemang ska tillståndet sökas hos NTM-centralen i Birkaland oavsett inom vilken NTM-centrals område evenemanget ordnas. Behandlingen av ansökan tar sammanlagt 2–4 veckor. Under rusningstiden på våren och sommaren bör du vara beredd på en längre handläggningstid.

Ansökan om tillstånd

De elektroniska ansökningsformulären och e-tjänsterna finns för närvarande endast på finska. E-tjänsten kommer även att finnas på svenska.

Alternativt söksätt:

Skicka in en fritt formulerad ansökan som innehåller uppgifterna ovan till NTM-centralen i Birkaland per e-post kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi.

Vid behov kan du även skicka in ansökan per post. NTM-centralen i Birkaland,
 Tillstånds, 
PB 297
33101 TAMMERFORS

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • evenemangets namn och tidpunkt
 • en karta som visar på vilka vägsträckor trafikmängden köar
 • väg/kommun
 • en uppskattning av evenemangets besökarantal
 • arrangör och kontaktuppgifter till kontaktpersonen
 • faktureringsadress
 • sökandens FO-nummer eller personbeteckning

Tillståndsavgifter

 • Om man endast måste sänka hastighetsbegränsningarna på grund av evenemanget uppbärs ingen avgift.
 • ett lokalt arrangemang (1-4 st. vägmärken)  50 €
 • ett regionalt arrangemang (5-20 st. vägmärken)  200 €
 • ett omfattande arrangemang (fler än 20 st. vägmärken)  500 €
 • Handläggningsavgift för ett nekande beslut 50 €.

Tillfällig avstängning av en väg

Om evenemanget fordrar att vägen stängs av för annan trafik måste du ansöka om tillstånd hos den lokala polisinrättningen. Den regionala NTM-centralen ger utlåtande i ärendet.

Tillstånd för att stänga av en gata i detalj- eller byggnadsplanen beviljas av kommun- eller stadsstyrelsen.

Anordnande av rally

För  rally och andra tävlingar med motorfordon måste vägen alltid stängas av. Tillstånd för evenemang på motortrafikleder och motorvägar beviljas ytterst sällan.

För ett evenemang som sliter på vägen förutsätts att arrangören ingår ett avtal om upprustningen av den vägsträcka som stängs. Anvisningar för upprustningsavtalet finns till höger på sidan under Genvägar.


Uppdaterad