Kuvituskuva / Illustrationsbild

Evenemang och utbildningar

NTM-centralernas regionala evenemang coh utbildningar fås genom att välja önskat området under rubriken Välj område uppe till höger.

Evenemang från regionen

Titel Datum Tidpunkt Tema Område
Mahdollisen yleisötilaisuuden ilmoittaminen: Vekkox Oy:n YVA-selostusvaihe 2020-04-13 09:00 – 17:00 Mahdollisen yleisötilaisuuden ilmoittaminen: Vekkox Oy:n YVA-selostusvaihe Nyland
Kiehtovat suometsät, haasteet ja mahdollisuudet! 2020-03-12 09:00 – 15:00 Kiehtovat suometsät, haasteet ja mahdollisuudet! Sydöstra Finland, Södra Österbotten, Norra Savolax, Satakunta, Lappland, Tavastland, Södra Savolax, Kajanaland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Nyland, Egentliga Finland
Kasvuun johtamisen valmennus Uudenmaan alueen pk-yrittäjille 2020-04-21 08:00 – 16:00 Kasvuun johtamisen valmennus Uudenmaan alueen pk-yrittäjille Nyland
Nuorten työllistymiseen tähtäävät palvelut -loppuseminaari 2020-01-29 12:30 – 15:30 Nuorten työllistymiseen tähtäävät palvelut -loppuseminaari Sydöstra Finland, Södra Österbotten, Norra Savolax, Satakunta, Lappland, Tavastland, Södra Savolax, Kajanaland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Nyland, Egentliga Finland
Vesistökunnostusverkoston talviseminaari Turussa 2020-02-11 09:00 – 16:00 Vesistökunnostusverkoston talviseminaari Turussa Sydöstra Finland, Södra Österbotten, Norra Savolax, Satakunta, Lappland, Tavastland, Södra Savolax, Kajanaland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Nyland, Egentliga Finland
Möte för allmänheten: Bullerhinder längs Ring III (stamväg 50) och Lappbölevägen (landsväg 1130) vid Esbo gård, ändring av vägplan 2020-01-16 17:00 – 18:00 Möte för allmänheten: Bullerhinder längs Ring III (stamväg 50) och Lappbölevägen (landsväg 1130) vid Esbo gård, ändring av vägplan Nyland
Yleisötilaisuus: Meluesteet Espoonkartanon kohdalla, Kehä III (kt50) ja Lapinkyläntie (mt1130), tiesuunnitelman muutos 2020-01-16 17:00 – 18:00 Yleisötilaisuus: Meluesteet Espoonkartanon kohdalla, Kehä III (kt50) ja Lapinkyläntie (mt1130), tiesuunnitelman muutos Nyland
Allmänheten: Förbättring av stamväg 50 (Ring III) vid Majvik och Masaby inklusive vägarrangemang, Kyrkslätt, vägplan 2020-01-21 18:00 – 20:00 Allmänheten: Förbättring av stamväg 50 (Ring III) vid Majvik och Masaby inklusive vägarrangemang, Kyrkslätt, vägplan Nyland
Yleisötilaisuus: Kantatien 50 (Kehä III) parantaminen Majvikin ja Masalan kohdalla tiejärjestelyineen, Kirkkonummi, tiesuunnitelma 2020-01-21 18:00 – 20:00 Yleisötilaisuus: Kantatien 50 (Kehä III) parantaminen Majvikin ja Masalan kohdalla tiejärjestelyineen, Kirkkonummi, tiesuunnitelma Nyland
INTERNATIONAL BUSINESS SEMINAR ON U.S. MARKET 2019-11-20 08:30 – 12:00 INTERNATIONAL BUSINESS SEMINAR ON U.S. MARKET Nyland
Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet (esitykset) 2019-10-14 08:30 – 11:30 Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet (esitykset) Satakunta, Tavastland, Nyland, Egentliga Finland
Uppdaterad