› Tillbaka till den grafiska version

Taxitrafik

I lagen om taxitrafik (217/2007) föreskrivs om taxisystem.

NTM-centralerna fastställer årligen det högsta antalet taxitillstånd per kommun. I beslutet om högsta antalet tillstånd bestäms även hur många tillstånd som inkluderar krav på tillgänglighet.

Läs mer Minimera

Yrkesmässig transport av personer på väg med personbil mot betalning förutsätter taxitillstånd. NTM-centralerna beviljar nya taxitillstånd enligt de kommunala kvoten till sökanden som fyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som föreskrivs i lagen. Taxitillståndet beviljas av den NTM-central, i vilkens verksamhetsområde trafikens huvudsakliga stationsplats finns. NTM-centralerna kontrollerar årligen att tillståndsinnehavarna fyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd och att de idkar trafik enligt taxitillståndet.

Det maximipris som i taxitrafiken tas ut av konsumenten består av en grundavgift, en avgift baserad på körsträckans längd och en väntetidsavgift. På natten och under veckoslut kan en förhöjd grundavgift tas ut. Vidare kan en förbeställningsavgift samt ett assistanstillägg, ett flygplatstillägg och ett godstransporttillägg tas ut. Närmare bestämmelser om de maximpriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken och de tilläggsavgifter som tas ut utöver dem utfärdas genom förordning av statsrådet. Maximipriserna bestäms årligen genom en förordning av statsrådet som utfärdas senast den 30 juni.

Ett regionalt omfattande taxinät är en del av den övriga kollektivtrafiken. Taxinätets betydelse framhävs särskilt i glest bebyggda trakter när det gäller skol- och handikapptransporter samt transporter av personer som ska sköta sina ärenden och transporter under s.k. tysta perioder i trafiken.

Förvaltningen av taxitillstånd i Finland centraliseras till fyra NTM-centraler från 1.1.2016

Från början av året ska ansökningar om taxitillstånd och övriga handlingar lämnas in enligt följande:

Landskap med stationsorten för innehavaren av taxitillståndet/det sökta taxitillståndet

Behörig NTM-central

 

 

Kontaktuppgifter

 

 

Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Birkaland, Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland

 

 

Södra Österbotten

 

 

NTM–centralen i Södra Österbotten

PB 156, 60101 Seinäjoki

Besöksadress Alvar Aallon katu 8

kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

 

 

Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten

 

 

Lappland

 

 

NTM-centralen i Lappland

PL 8090, 96101 Rovaniemi

Besöksadress Hallituskatu 3 B

kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

 

 

Södra Karelen, Södra Savolax, Mellersta Finland, Sydöstsra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax

 

Norra Karelen

 

 

NTM-centralen i Norra Karelen

PB 2000, 70101 Kuopio

Besöksadress Kallanranta 11

kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi

 

 

Tavastland, Nyland

 

 

Nyland

 

 

NTM-centralen i Nyland

PB 36, 00521 Helsingfors

Besöksadress Opastinsilta 12 B

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om tillståndsansökningar eller andra handlingar kring taxitillstånd lämnas till andra NTM-centraler skickas de vidare till en behörig NTM-central. Ansökan blir anhängig när en behörig myndighet har fått handlingen som gäller ansökan. Ärenden som inte har avgjorts före årsskiftet överförs till en behörig NTM-central för avgörande.

 

På de regionala sidorna hittar du kontaktuppgifter samt närmare uppgifter om ansökningstider och det högsta antalet taxitillstånd. Regionala sidorna fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

REGIONAL INFORMATION

Taxitrafik - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta)

NTM-centralen i Södra Österbotten fastställer varje år med beslut det maximala antalet taxitillstånd i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta. Lediga taxitillstånd kan sökas under ansökningstiderna som meddelas separat. Noggranna ansökningstider meddelas på denna webbsida.

Taxitillstånd lediga att sökas:

 

Respons på taxitjänsternas kvalitet

Övervakningen av taxitjänsternas kvalitet baserar sig till stor del på respons från kunderna. Du kan ge respons på regionens taxitjänster genom att kontakta trafikens kundservice:

e-post: trafikens.kundservice(at)ely-centralen.fi

telefon: 0206 90 301

Respons kan också ges på följande blankett:

Responsblankett


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela