Generationsväxling/ägarbyte på gårdsbruk

Med hjälp av etableringsstöd för unga jordbrukare finansierar ELY-centralen landsbygdsföretagare vid generationsväxling och ägarbyte.

Stödet till unga jordbrukare beviljas sökanden som för första gången etablerar sig som driftsledare på en gård och är högst 40 år under det år då den första ansökan om stöd lämnas in.

Till ansökan om startstöd till unga jordbrukare och investeringsstöd för jordbruk ska fogas en affärsverksamhetsplan.

Regional information

Generationsväxling och ägobyte på gårdsbruken – Södra Österbotten

ELY-centralen kan stöda unga jordbrukare med startstöd och stöd för markköp för lantbruksföretagare som är under 40 år när ansökan lämnas in, och som för första gången har för avsikt att bli näringsidkare för gårdsbruk.

Mer information om startstöd för unga jordbrukare och ansökningsblanketter finns på landsbygdsverkets webbplats, länken till höger "På andra webbplatser".

 

Startstöd för unga jordbrukare, generationsväxling

Sakkunnig, lantbruksfinansiering Heikki Mäntykoski, puh. 0295 027 596

E-postadress: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

 


Uppdaterad