Generationsväxling/ägarbyte på gårdsbruk

Med hjälp av etableringsstöd för unga jordbrukare finansierar ELY-centralen landsbygdsföretagare vid generationsväxling och ägarbyte.

Stödet till unga jordbrukare beviljas sökanden som för första gången etablerar sig som driftsledare på en gård och är högst 40 år under det år då den första ansökan om stöd lämnas in.

Till ansökan om startstöd till unga jordbrukare och investeringsstöd för jordbruk ska fogas en affärsverksamhetsplan.

Regional information

Generationsväxling och ägobyte på gårdsbruken - Österbotten och Mellersta Österbotten

Startstöd till unga jordbrukare kan sökas kontinuerligt.

Följande personer handlägger startstöd till unga jordbrukare på NTM-centralen i Österbotten:

Vasa:

  • Maria Swanljung, tfn 0295 028 633

Karleby:

  • Ulla Torppa, tfn 0295 028 637     

E-post: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Mera information om startstödet till unga jordbrukare samt ansökningsblanketter finns på Livsmedelsverkets webbsidor, se länken till höger under "På andra webbplatser".


Uppdaterad