Sibbo skärgård

NTM-centralen stöder Sibbo skärgårdstrafik.  EW Finland Ab/Pörtö Line sköter trafiken med sina fartyg.  Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården. Trafikidkaren ansvarar för trafiken och fastställer avgifterna själv. Avgifterna finns i tidtabellen.

Uppdaterad

ta kontakt

På andra webbplatser