Anvisning för ansökan om stöd för projekt som gäller blå bioekonomi 

Det andra ansökningsförfarandet för projekt inom blå bioekonomi

Ansökningstid 27.3–15.5.2018

Spetsprojektfinansiering och projektunderstöd för blå bioekonomi

I åtgärdsprogrammet för statsminister Sipiläs strategiska regeringsprogram har 5 miljoner euro reserverats för att främja spetsprojektet inom blå bioekonomi. Det första ansökningsförfarandet för blå bioekonomi ordnades 22.5–14.7.2017

Jord- och skogsbruksministeriet öppnar ett andra tidsbundet ansökningsförfarande för att förverkliga den nationella utvecklingsplanen för blå bioekonomi (http://mmm.fi/sv/bioekonomi/bla-bioekonomi). Högst 1 miljon euro har reservats för att genomföra ansökningsförfarandet. Temat för ansökningen är att utnyttja digitaliseringen inom lösningar för blå bioekonomi.

Projekt som kan få understöd

Målet med ansökan är att främja utnyttjandet av digitalisering, det vill säga automatisering, mer omfattande och smartare data samt ny teknologi såsom plattformsekonomi, i synnerhet inom förbättring av vattensäkerhet och inom affärsverksamhet som grundar sig på hållbar användning av vattenresurser. Syftet med ansökan är att hitta lösningar som förnyar de nuvarande verksamhetsförfarandena och skapar tillväxt som baserar sig på blå bioekonomi med hjälp av möjligheter som erbjuds av den teknologiska utvecklingen.

Ansökan om understöd

Ansökningstiden går ut 15.5.2018. Ansökningarna ska lämnas skriftligen till NTM-centralen i Södra Savolax senast kl. 16.15 på den sista ansökningsdagen. Till ansökan ska bifogas en detaljerad projektplan på högst 15 sidor.

Ansökningar skickas till NTM-centralen i Södra Savolax per e-post till adressen kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi eller per post till adressen NTM-centralen i Södra Savolax, registratorskontoret, PB 164, 50101 S:t Michel.

De svenskspråkiga ansökningsanvisningarna och understödsansökan bekräftas så snabbt som möjligt med ett separat beslut.

Uppdaterad