Anvisning för ansökan om stöd för projekt som gäller blå bioekonomi 

  • Ansökningstid har avslutats 14.7.2017

I statsminister Sipiläs strategiska regeringsprogram har man reserverat finansiering för spetsprojektet inom blå bioekonomi.

Jord- och skogsbruksministeriet har avsatt 1 500 000 euro för finansieringen av projekt. För varje projektområde har reserverats 500 000 euro. Om finansieringen inte används fullt ut för ett projektområde eller om ansökningarna inte kan godkännas, kan ministeriet överföra den oanvända andelen för att användas inom de övriga projektområdena.

Projektområden

Ministeriet öppnar ansökan om stöd för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Projektområdena är följande:

1. Stimulering av internationaliseringen inom vattensektorn

2. Nya servicekoncept för vattenturism

3. Hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi i vattendrag

Ansökan om stöd

Ansökningstiden går ut den 14 juli 2017. Ansökan upprättas på en ansökningsblankett som ska innehålla en närmare projektplan på högst 15 sidor.

De skriftliga ansökningarna ska lämnas in till NTM-centralen i Södra Savolax senast den sista inlämningsdagen kl. 16.15.

NTM-centralen i Södra Savolax, Registratorskontoret PB 164, 50101 S:t Michel

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela