Skärgårdens Ringväg - Houtskär-Iniö-Gustavs

NTM-centralen stöder trafik under sommarmånaderna på Skärgårdens Ringväg. Finlands Färjetrafik (Finferries) sköter trafiken med MS Antonia. Transporterna är avgiftsfria på M/S Antonia för de fastbosatta i Iniö och Houtskär.  Trafikidkaren ansvarar för trafiken och fastställer avgifterna själv. Avgifterna finns i tidtabellen. De avgiftsfria landsvägsfärjorna trafikerar från Pargas till Nagu, från Nagu till Korpo och från Korpo till Houtskär samt från Iniö till Gustavs (M/S Aurora). Mer information om skärgårdsturismen fås från vår tidtabellsinformation, tel. +358 400 117 123.

Uppdaterad