Trafiktjänsterna i Skärgårdshavet och Finska viken

Lägesbild 2016, rapport

Skärgårdstrafiken i framtiden (KM)

Försök för att utveckla trafiktjänsterna i den maritima skärgården

Skärgårdsdelegationen 9 november 2016, länk till presentationen (KM)

Skärgården behöver nya typer av transporttjänster

Läs mer (Kommunikationsministeriets pressmeddelande 08.03.2016)

Utvecklingen av trafiktjänsterna i skärgården; iakttagelser, slutsatser och fortsatta åtgärder

Delegationen för skärgårdstrafik 3 november 2015, länk till Eeva Linkamas presentation

Synpunkter på utvecklingen av trafiktjänsterna i skärgården

Skärgårdsseminariet 2.6.2015, länk till presentationen

Förändringar i arrangemangen vid färjfästena på färjsträckan Pargas-Nagu

NTM-centralen i Egentliga Finland tar i bruk ett nytt styrsystem för trafikljusen vid färjfästena på färjsträckan Pargas-Nagu. Läs mer

Ny färja ger bättre servicenivå vid Pargas-Nagu färjeläge

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och Finlands Färjetrafik Ab har avtalat om att förbättra servicenivån vid Pargas-Nagu färjeläge på Skärgårdsvägen (landsväg 180).  Läs mer

Skärgårdstrafiken i framtiden

Kommunikationsministeriet utreder ordnandet av trafikservicen. Läs mer

Etapperna i utvecklingsarbetet

Våren 2015

Etapp I: Behovsutredning och de allmänna principerna för servicenivån

 • En utredning om behov, förväntningar och mål beträffande ordnandet av trafiktjänsterna i skärgården
 • Ett förslag till allmänna principer för ordandet av trafik- och transporttjänster i skärgården
   

Etapp II: Ordnandet av nödvändiga trafik- och transporttjänster

Hurdana helhetstjänster svarar bäst och på ett hållbart sätt mot behoven hos de olika användargrupperna i skärgården?

Hur ska de tjänster som staten och kommunerna svarar för ordnas?

 • Vi tar fram en smartare modell än den nuvarande för att ordna trafiktjänsterna i skärgården (2015) och som
  - tar till vara utvecklingspotentialen hos de nuvarande trafik- och transporttjänsterna
  - utnyttjar information och informationstjänster
  - utnyttjar de trafik- och transporttjänster som fungerar på marknadens villkor
  - fungerar som en helgjuten och flexibel helhetstjänst
  - bygger på tjänster med väl genomtänkta prissättningsprinciper
  - tar hänsyn till den servicehelhet som staten och kommunerna svarar för och dess upphandlingsförfaranden
   
 • Vi testar det nya konceptet vid sidan av de nuvarande avtalen (2016-17)
   
 • Vi utnyttjar erfarenheterna av försöket under nästa upphandlingsrunda när de nuvarande avtalen löper ut (2019-)
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela