Författningar och bestämmelser 

Skärgårdstrafikens verksamhet grundar sig på landsvägslagen och på lag om främjande av skärgårdens utveckling. Landsvägsfärjorna och förbindelsefartygen trafikerar enligt bestämda servicenivåer. Förkörsrätt kan man söka hos NTM-centralen i Egenliga Finland.

Uppdaterad