Rantaväylä (valtatiet 4 ja 9) Jyväskylän liikennejärjestelmässä

Rantaväylän rooli liikennejärjestelmässä
Selvityksessä on käsitelty Jyväskylän Rantaväylää etelelästä Ristonmaan eritasoliittymästä pohjoiseen Lohikosken eritasoliittymään. Rantaväylälle on määritelty toimenpiteitä asetettujen palvelutasotavoitteiden saavuttamiseksi vaiheittain seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi on määritelty toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa Rantaväylän liikenteeseen ja palvelutasoon. Tämän selvityksen tulokset ovat jatkossa lähtökohtana tarkemmalle Rantaväylän esisuunnittelulle.

Kaikille Rantaväylän käyttäjille tärkein tavoite on liikenneturvallisuus.

Kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Rantaväylän kehittämisesä mahdolliset toimenpiteet liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:

  1. Liikkumisen ohjauksen ja älykkään liikenteen mahdollisuudet
  2. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden lisääminen vähentäen liikenteen määriä kuormittuneissa kohdissa
  3. Väylien kehittämistoimenpiteet


 

Uppdaterad

Genvägar

Liitteet

Esite (pdf, 3431 kt)

Raportti (pdf, 32 Mt)