Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.

 

Från regionerna

Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020 - Uusimaa

Kaikki rakennerahastoja koskeva tieto löytyy rakennerahastot.fi-sivustolta. Sivustolta löytyvät ajankohtaiset haut, koulutukset ja muut tapahtumat, ohjeet hankkeiden toteuttajille ja rakennerahasto-ohjelmat sekä maakuntakohtaiset kehittämisen painopisteet.


Uppdaterad