Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.

 

Från regionerna

Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020 - Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hallinnoi myös Kainuun ja Lapin ELY-keskusten rakennerahastoasioita. Asiakaspalvelu säilyy kuitenkin alueilla ennallaan. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.

Pohjois-Suomea koskeva rakennerahastotieto löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta Pohjois-Suomen alueosiosta. Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteita.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on käytettävissään EU:n teknistä tukea rakennerahasto-ohjelman toimeenpanotehtävien hoitamiseen. Teknisen tuen osuus on 3 % koko ohjelman hankerahoituksesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekninen tuki on projektoitu hankkeeseen, jonka hankekoodi on F71097.

Hankkeesta maksetaan ohjelman tiedotuskulut sekä pääosa rakennerahasto-ohjelman toimeenpanotehtäviä hoitavien henkilöiden palkka- ja matkakuluista. Toimeenpanotehtäviä ovat mm. ohjelman toteuttamista edistävien koulutusten järjestäminen, toimijoiden verkostoitumisen edistäminen, hankehakujen järjestäminen, rahoitus- ja maksatushakemusten käsittely, hankkeiden varmentaminen, hankkeiden tavoitteiden ja tulosten seuranta sekä ohjelmasta tiedottaminen ja viestintä.

www.rakennerahastot.fi > Pohjois-Suomi

ELY-keskuksen rakennerahastoasiantuntijat Pohjois-Suomessa (rakennerahastot.fi)


Uppdaterad