Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.

 

Från regionerna

Europeiska strukturfonder 2014 - 2020 - Österbotten och Mellersta Österbotten

Sedan 1.1.2014 sköts administrationen av ESF- och ERUF-projekt på Österbottens NTM-centrals verksamhetsområde av NTM-centralen i Mellersta Finland i egenskap av s.k. strukturfonds-NTM-central. Personalen i Vasa och Karleby fortsätter i sina uppgifter på samma sätt som tidigare.

Information om strukturfonderna finns på webbtjänsten strukturfonder.fi, för landskapets Österbottens del på de sidor som gäller storregionen Västra Finland och för landskapet Mellersta Österbottens del på de sidor som gäller storregionen Norra Österbotten.


Uppdaterad