Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.

 

Från regionerna

Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020 - Keski-Suomi

Länsi-Suomessa rakennerahoituksen myöntämisestä vastaa kaksi rahoittajaviranomaista: Keski-Suomen ELY-keskus sekä Pirkanmaan Liitto. Keski-Suomen ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan sekä Varsinais-Suomen alueella. Pirkanmaan liitto palvelee EAKR-rahoituksen osalta samoilla alueilla Keski-Pohjanmaata ja Varsinais-Suomea lukuun ottamatta.

Keski-Suomea koskeva rakennerahastotieto löytyy rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta Länsi-Suomen alueosiosta.
 

 

 


Uppdaterad