Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.

 

Från regionerna

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Etelä-Suomi

Hämeen ELY-keskus tekee Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelman ESR-rahoituspäätökset sekä EAKR -yritystuki ja toimintaympäristötukipäätökset Etelä-Suomen osalta. Lisäksi Hämeen ELY-keskus rahoittaa pk-yritysten kehittämishankkeita ja yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeita kansallisella rahoituksella.

Rakennerahastot.fi

Ajantasaista tietoa rakennerahastoasioista Etelä-Suomen alueella löytyy Rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

Yritysrahoitus

Lisätietoa yritysrahoituksesta ELY-keskuksen verkkosivulta

 

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, logo.     Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, logo.


Uppdaterad