Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.

 

Från regionerna

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa ELY-keskuksen toimialueella  rakennerahastojen ESR- ja EAKR sekä yritystukien hallinnointia hoitaa Keski-Suomen ELY-keskus  (RR ELY-keskus). Rahoituksen asiantuntijat palvelevat Seinäjoen toimipisteessä.

Etelä-Pohjanmaata koskeva rakennerahastotieto löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta Länsi-Suomen alueosiosta.

Ohjelmakauden ensimmäinen ESR haku on päättynyt 3.9.2014. Seuraava hakukierros alkaa joulukuussa 2014 ja päättyy helmikuun puolessa välissä 2015.

Yhteystiedot (rakennerahastot.fi)

Länsi-Suomen ESR- ja EAKR -haku 17.12.2014 - 16.2.2015

Pirkanmaan liitossa ja Keski-Suomen ELY-keskuksessa on haettavana Etelä-Pohjanmaan alueellisesta rahoituskehyksestä EAKR- ja ESR -rahoitusta.

Hankehaun tavoitteena on rahoittaa hankkeet, jotka parhaiten toteuttavat rakennerahasto-ohjelman tavoitteita ja Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiaa sekä tuottavat uusia ratkaisuja ja pysyviä vaikutuksia.

Tarkemmat hakupainotukset ja hakuohjeet


Uppdaterad

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.