Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.

 

Från regionerna

Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020 - Kaakkois-Suomi

1.1.2014 alkaen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueella  ESR- ja EAKR-hankkeiden hallinnointia hoitaa Hämeen ELY-keskus rakennerahastoELY-keskuksena (RR-ELYnä).  Kouvolassa toimiva henkilöstö jatkaa tehtäviään entiseen tapaan.

Kaakkois-Suomea koskeva rakennerahastotieto löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta Etelä-Suomen alueosiosta.


Uppdaterad