› Tillbaka till den grafiska version

Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.

Ansökningsperioden för finansiering enligt den nya lagen om företagsstöd började 15.9.2014. I och med lagändringen har också datasystemet som används för ansökning och handläggning av företagsstöd som beviljas av NTM-centralerna uppdaterats.  I framtiden kommer ärendehanteringen att ske elektroniskt med hjälp av företagets KATSO-identifikation.

Från regionerna

Kestävää kasvua ja työtä

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Kehittämisen painopisteet - Satakunta

Länsi-Suomen alueen asiantuntijoiden yhteystiedot
 

 

 

Uppdaterad