Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.

Ansökningsperioden för finansiering enligt den nya lagen om företagsstöd började 15.9.2014. I och med lagändringen har också datasystemet som används för ansökning och handläggning av företagsstöd som beviljas av NTM-centralerna uppdaterats.  I framtiden kommer ärendehanteringen att ske elektroniskt med hjälp av företagets KATSO-identifikation.

Från regionerna

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Kainuu

Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hallinnoi myös Kainuun ja Lapin ELY-keskusten rakennerahastoasioita. Hakija saa edelleen hakemukseensa liittyvää palvelua oman alueensa ELY-keskuksesta.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää Kainuun maakuntaohjelman tavoitteita.

Valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin liittyvistä hankehauista ilmoitetaan erikseen rakennerahastot.fi -sivustolla.

Hakumenettely ja hakemusten käsittely

Hakuajoista tiedotetaan rakennerahastot.fi-sivustolla sekä rahoittavien viranomaisten omilla verkkosivuilla.

Rahoitusta haetaan sähköisesti joko EURA2014 -järjestelmässä tai yritystukien sähköisen asioinnin kautta hanketyypistä ja rahoituksen lähteestä riippuen. Yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) sähköisessä hakujärjestelmässä. Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.

Hankkeiden ESR / EAKR- ja valtio-osuus on enintään 80 %. Yritystuissa tukitasot ovat enintään 15–50 % riippuen hankkeen sisällöstä ja yrityksen koosta.

Kaikille projektihakemuksen jättäneille ilmoitetaan haun päättymisen jälkeen valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden sekä aluekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) siinä maakunnassa, jossa hanketta toteutetaan.

Lisätietoja ESR- ja EAKR-rahoituksesta (ympäristöhankkeet) Kainuussa:

Rahoitusasiantuntija Verna Mustonen, p. 0295 023 573

Lisätietoja EAKR-yritysrahoituksesta Kainuussa:

Yritysasiantuntija Sanna Karjalainen, p. 0295 023 548
Yritysasiantuntija Jarmo Jokinen, p. 0295 023 544
Yritysasiantuntija Eija Tabell-Jokelainen, p. 0295 023 546
Yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, p. 0295 023 568

Käyntiosoite: Kalliokatu 4, Kajaani

Rahoitusyksikön päällikkö:
Eija Virtasalo, p. 0295 037 150

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

www.rakennerahastot.fi -> Pohjois-Suomi


Uppdaterad