Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.

Ansökningsperioden för finansiering enligt den nya lagen om företagsstöd började 15.9.2014. I och med lagändringen har också datasystemet som används för ansökning och handläggning av företagsstöd som beviljas av NTM-centralerna uppdaterats.  I framtiden kommer ärendehanteringen att ske elektroniskt med hjälp av företagets KATSO-identifikation.

Från regionerna

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Pirkanmaa

Pirkanmaa kuuluu Länsi-Suomen suuralueeseen, jonka rakennerahastotoiminnan hallinnollinen ELY-keskus on Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylässä.

Länsi-Suomen ESR-haku käynnissä 13.6.-3.10.2017

Haussa ovat kaikki ESR-toimintalinjat ja erityistavoitteet eli hankkeita voi hakea rakennerahastojen ohjelma-asiakirjan ESR-hanketoiminnalle asettamien raamien puitteissa.

Pirkanmaalla hakijoiden toivotaan valmistelevan kehittämishankkeita toimintalinjoissa

3 (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus) ja
4 (Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen)

erityisesti seuraaviin teemoihin:

  • ammatillisen koulutuksen reformin tukeminen
     
  • yritysten rekrytointitarpeiden ja osaamisen parempi osuvuus (mm. projektiosaaminen ja projektijohto sekä digivalmiudet) eri koulutusasteilla (ml. täydennyskoulutus) ja eri toimialoilla
     
  • yritysten ja oppilaitosten henkilöstön osaamisen uudet mallit
     
  • opintosisältöjen ja opintojen rakenteen pilotit ja kokeilut, jotka parantavat valmistuvien työelämävalmiuksia.

Hanketoimijoita kannustetaan laajoihin oppilaitos- ja koulutuskoalitioihin sekä erityisesti tiiviiseen yhteistyöhön yrittäjäjärjestöjen ja yritysten kanssa.

Katso hakuohjeet rakennerahastot.fi-sivustolla


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela