Finansiering enligt skoltlagen

Investeringstöd enligt skoltlagen befrämjar skoltbefolkningen och –områdets levnadsförhållanden och möjligheter till utkomst. Lagen också befrämjar och upprätthåller skoltkulturen.

Skoltlagens finansiering kan sökas från Lapplands NTM-central. Ansökan är fortlöpande, men besluten görs periodvis för stöd, perioderna är:

  • 16.1-15.4
  • 16.4-15.6
  • 16.6-15.9
  • 16.9-15.1

Stöd kan fås för bostadsbyggande, bostadsbyggnad, ekonomibyggnad eller för byggandet/grundreparation av fiskpörte. Sökande skall notera, att åtgärder som stöd sökes för inte kan påbörjas innan NTM-centralen gjort beslut om understöd.

Tutkimusrahoituksen haku käynnissä 11.1.-1.4.2019

Forskningsprojekt och utredningar som främjar renskötseln, naturnäringarna och utvecklingen av skoltområdet

Lapplands NTM-central tar emot forskningsprojektansökningar som befrämjar renskötsel och naturnäringar samt utvecklingsverksamhet för skoltområden eller producerar information som stöd för beslutsfattande. Forskningsbidrag beviljas ur lantbruksekonomins  utvecklingsfond (Makera).

Forskningsfinansiering kan beviljas för forskning och utredning av ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga, förvaltnings och juridiska frågor som berör renskötsel och naturnäringar. Finansiering kan även beviljas för tävlings- och provbyggnadsverksamhet samt för forskning och utredningar gällande utvecklingsverksamhet för skoltområden.

Finansiering kan beviljas till privat- och offentligrättsliga samfund, fonder samt fysiska personer. Läs hela ansökningsanmälan.

Uppdaterad