Finansiering och understöd

Aktuellt

Länk: www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/virkistysalueavustus-kunnille

Coronastöd till företag på landsbygden och inom fiskerisektorn.


Finansiering och understöd enligt ansvarsområdet:

Näringar

Företagsfinansiering

Landsbygsnäringar

Fiskerihushållning

Trafik

Miljö

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

Genvägar

Coronastöd, som har gått ut

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.