Finansiering och understöd

Aktuellt

Stöd och gottgörelser till förplägnadsföretag.

Coronastöd till företag på landsbygden och inom fiskerisektorn.


Finansiering och understöd enligt ansvarsområdet:

Näringar

Företagsfinansiering

Landsbygsnäringar

Fiskerihushållning

Trafik

Miljö

Regional information

Rahoitus ja avustukset - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus myöntää harkinnanvaraiset valtionavustukset ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeille koko valtakunnan alueelle. Hakuaika on vuosittain loka-marraskuussa. Tarkempaa tietoa:


Uppdaterad

Genvägar