Finansiering och understöd - Ansvarsområdet för miljö 

Aktuellt

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag inom miljöministeriets förvaltningsområde samt inom jord- och skogsbruksministeriet förvaltningsområde.

Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag för

Dessutom beviljar NTM-centralen in Lappland bidrag för:

  • verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden.

Dessutom beviljar NTM-centralen i Mellersta Finland bidrag för:

Ansökningstid och ansökningsblanketter

Understöden utlyses årligen på hösten.

Blanketter som fylls i via webbläsaren

Blanketter för utskrift:

Prövningsbaserade statsunderstöd inom jord- och skogsbruksministeriet förvaltningsområde

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag för

  • iståndsättning av vattendrag och
  • projekten som gäller hanteringen av översvämningsrisker och användningen av vattendrag.

Läs mera:

Ansökningsblanketter

Utbetalning

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT

Lisätietoja Uudenmaan alueelta:

Rakennusperinnön hoito

  • ylitarkastaja Henrik Wager, 0295 021 473

Saariston ympäristönhoito

  • tarkastaja Arja Myllyoja, 0295 021 433

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

  • geologi Esko Nylander, 0295 021 437

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

  • insinööri Ilkka Juva, 0295 021 400

Avustukset vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen

  • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Vesistön käytön ja tilan parantamista koskevat avustukset

  • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Kalataloudelliset kunnostukset

  • johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta, 0295 021 080