Raseborg skärgård

NTM-centralen stöder persontrafiken i Raseborgs skärgård. Skåldö Fiskebod Kb sköter trafiken med sina fartyg.  Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården. Trafikidkaren ansvarar för trafiken och fastställer avgifterna själv. 

Beställningar: Niklas Wikström, tfn +358 40 760 7559, e-mail: info@sommarostrand.fi

 

Uppdaterad

ta kontakt

På andra webbplatser