Borgårutten

EW Finland Ab/Pörtö Line sköter förbindelsefartygstrafiken på Borgårutten med M/S Pörtö enligt serviceavtal 2012-2020. Trafikidkaren ansvarar för tidtabellerna och informationsverksamheten. Innan tidtabellerna publiceras måste trafikidkaren höra intressegrupperna i fråga.

Uppdaterad

ta kontakt

Genvägar

På andra webbplatser