Renhushållning och naturnäringar

IllustrationsbildNTM-centralen i Lappland behandlar finansieringsansökningarna som berör renskötseln och naturnäringarna på hela renskötselområdet. 

  •  

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):

Regional information

Porotalous ja luontaiselinkeinot - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan  ELY-keskus käsittelee poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaiset asiat Pohjois-Pohjanmaalla. Paliskuntien investointien rahoitusta koskevat asiat käsittelee Lapin ELY-keskus koko poronhoitoalueella.

Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla. Kyseiset tuet käsitellään alkaen vuoden 2013 tukien osalta Lapin ELY-keskuksessa.

Porotalouden rahoituslainsäädäntöuudistuksen yhteydessä kaikki porotaloutta koskevat tukiasiat siirtyvät Lapin ELY-keskukselle.

Porotalouden lomakkeita voit hakea oikean palstan lomakepalvelusta.

Porotalouden lomakkeita voit hakea verkkopalvelustamme kohdasta Asioi verkossa > Lomakkeet - Elinkeinot.


Uppdaterad

på andra webbplatser

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.