Renhushållning och naturnäringar

IllustrationsbildNTM-centralen i Lappland behandlar finansieringsansökningarna som berör renskötseln och naturnäringarna på hela renskötselområdet. 

  •  

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

på andra webbplatser

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.