Renhushållning och naturnäringar

IllustrationsbildNTM-centralen i Lappland behandlar finansieringsansökningarna som berör renskötseln och naturnäringarna på hela renskötselområdet. 

  •  

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):

Regional information

Porotalous ja luontaiselinkeinot – Kainuu

Kaikki Kainuun porotaloutta koskevat tukiasiat hoitaa Lapin ELY-keskus.


Uppdaterad

på andra webbplatser

Regionala länkar

MUUALLA VERKOSSA

Lomakkeiden hakupalvelu (suomi.fi)