Kehittämiskeskustelut - Pohjois-Savo

Maankäyttö- ja rakennuslain 8 §:n mukaisesti ELY-keskuksen ja kunnan välillä käydään vähintään kerran vuodessa kehittämiskeskustelu, jossa käsitellään kunnan alueiden käytön suunnitteluun ja sen kehittämiseen, vireillä oleviin ja lähiaikoina vireille tuleviin merkittäviin kaava-asioihin sekä kunnan ja ELY-keskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Tälle sivulle kootaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja sen toimialueen kuntien välillä käytävien kehittämiskeskustelujen ajankohtaismateriaalia.

2016

2015

Kehityskeskustelujen esityslistat ja aineisto

Iisalmi

Rautavaara (esityslista

 

2014

Uppdaterad