Uppföljning av ungdomsgarantin – Österbotten och Mellersta Österbotten

Ungdomsgarantins mål är att kunna erbjuda en arbets-, arbetsprövnings-, studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats till varje ung person under 25 år eller varje nyutexaminerad under 30 år senast inom tre månader från det att personen blev arbetslös. Med hjälp av utbildningsgarantin säkerställs att var och en som gått ut grundskolan får en utbildningsplats på ett gymnasium, en yrkesläroanstalt, en ungdomsverkstad, genom läroavtal, rehabilitering eller på något annat sätt. Även kompetensprogrammet för unga vuxna erbjuder unga personer under 30 år som saknar utbildning möjlighet att avlägga en yrkesexamen eller en del av en yrkesexamen.

Efter år 2015 görs det inte längre någon rapport om uppföljningen av ungdomsgarantin vid NTM-centralen i Österbotten. På denna sida publiceras i stället arbets- och näringsministeriets (ANM) rapport om uppföljningen av ungdomsgarantin i tillämpliga delar (på finska).

Kontaktpersoner

  • Mirva Hannelin, mirva.hannelin(at)ntm-centralen.fi, tfn 0295 028 555
  • Stefan Lassander, stefan.lassander(at)te-byran.fi, tfn 0295 056 101

 

År 2016 (ANM:s uppföljning, på finska)


År 2015

 

Uppdaterad