Beslut om sanering av förorenad mark

NTM-centralerna fattar beslut om sanering av förorenade markområden I dessa ges bestämmelser om hur saneringen ska utföras.

Man kan börja sanera förorenade markområden på de villkor som nämns i miljöskyddslagen genom att göra en anmälan till NTM-centralen.

Läs mer:

Regional information

Pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset - Etelä-Savo

Etelä-Savon  ELY-keskus tekee vuosittain 15-20 päätöstä ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan puhdistamiseksi. Ilmoituksen käsittelyaika on noin kuukausi.


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar