Perhevapaalta työllistyminen

Perhevapaalta työllistyminen –hanke on viime hallituskauden sopima STM:n ja TEM:in yhteistyössä toteutettavassa poikkihallinnollisesta kokeilu-hankkeesta, jolla tuetaan pitkään perhevapailla olleiden paluuta takaisin työelämään jonka valtakunnallisesta käytännön toteutuksesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen, jonka tavoitteena on tukea perhevapaalla olevien joustavaa siirtymistä työelämään tai koulutukseen heille räätälöityjen palvelujen avulla sekä samalla luoda uusi toimintamalli sille, miten työllisyyspalveluja tarjotaan perheiden lähipalveluina perhekeskuksissa. Palvelussa tarjotaan asiakkaille muutosvalmennusta, jonka avulla pyritään lieventämään perhevapaalta työelämään siirtymisen aiheuttamaa epävarmuutta. Siten kyseessä on asiakkaiden hyvinvoinnin ja voimavarojen lisäämiseen keskittyvä palvelu. Hanke kausi on 1.1.2018-31.12.2020, pilotit 10/2019-06/2020.  

Perhevapaalta työelämään -hanketta ohjaa poikkihallinnollinen ohjausryhmä, jossa on ollut edustajat STMstä, TEMistä, OKMstä ja ELY-keskuksesta sekä TTL:stä että THL:stä. 

Hanke on edennyt suunnittelusta nyt hankinnan osalla eteenpäin, kesällä 2019 odotellaan innolla kaikilta hankinta-alueilta, haaveena on saada mahdollisimman innovatiivisia ja luovia ratkaisuja toteutukseen. Tarjouksien jättöaika 5.7-16.8. välisenä aikana.

Alueelliset ilmoitukset: 


Asiakkaille hankittavan palvelun lisäksi hankkeen keskeinen osa-alue on luoda uusi toimintamalli, jossa perhekeskuksissa tällä hetkellä tarjottavien palveluiden yhteyteen tuodaan mukaan työhallinnon palveluita. Samalla pyritään luomaan uusia yhteistyöverkostoja paikallisten perhekeskusten, neuvoloiden, palveluntarjoajien sekä järjestöjen välille. Palveluntarjoajat tulevat toimimaan läheisessä yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa ja toimivat siten osana uutta toimintamallia.

Hankkeen toinen osa lähtee käynnistymään syksyllä 2019, pilottien käynnistyessä. Muutosvalmennuksen ohessa projektiryhmä jatkaa toimintojen kehittämistä ja palvelutarpeiden selvittämistä asiakkaiden kanssa.

 

Yhteystiedot:

Hankkeen työntekijät ELY-keskuksessa

Uppdaterad