Pargasrutten

Finlands Skärgårdsrederiet Ab sköter förbindelsefartygstrafiken på Pargasrutten med MS Viken enligt serviceavtal 2016-2020. Trafikidkaren ansvarar för tidtabellerna och informationsverksamhet. Intressegrupperna skall höras före tidtabellerna publiceras.

Uppdaterad

ta kontakt

På andra webbplatser