Servicenivå

Behöriga myndigheter ska planera tjänsterna i första hand som regionala eller lokala helheter och sträva efter att förena alla persontransporter.

I planeringen ska marknadsbaserade tjänster för kundernas mobilitetsbehov och tjänster som upphandlats offentligt anpassas till varandra. Myndigheterna ska vid planeringen av mobilitetstjänster höra områdets leverantörer av persontrafiktjänster samt samarbeta med övriga myndigheter och kommuner.

REGIONAL INFORMATION

Palvelutaso - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päivittänyt joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman
vuosille 2020 - 2024 alueen liikkumistarpeita, uutta lainsäädäntöä ja rahoituskehystä vastaavaksi. Palvelutasomääritys koskee ensisijaisesti kuntien välisiä yhteyksiä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueella.

Palvelutasomääritys muodostuu kahdesta osasta: liikenteellisistä tavoitteista ja laadullisista tavoitteista. Liikenteelliset palvelutasotavoitteet on asetettu varsin lähelle nykyistä tarjontaa ja niiden toteuttamisella varmistetaan, että vuosina 2020 - 2024 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueiden kuntakeskuksista on opiskelua ja työssäkäyntiä sekä asiointia palvelevat yhteydet ainakin lähimpään suurempaan keskukseen. Laadullisista tavoitteista tärkeimmäksi tunnistettiin tiedottamisen kehittäminen.

Palvelutasomäärittely ohjaa ELY-keskuksen joukkoliikennehankintoja sekä muuta joukkoliikenteen kehittämistä. Palvelutasomäärityksen mukaisia joukkoliikennepalveluita on tarkoitus hankkia määrärahakehyksen rajoissa ja yhdessä kuntien kanssa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutaso 2020-2024  (pdf, 2,3 Mb, tallenne julkaisuarkisto Doriassa)

 


 

 

 

 

 


Uppdaterad