› Tillbaka till den grafiska version

Utbetalning av lönegaranti och arbetsgivarens återbetalningsskyldighet

Betalning enligt lönegarantin sker inom en vecka efter lönegarantibeslutet till arbetstagarens bankkonto.

Betalning enligt lönegarantin kan även göras till den adress arbetstagaren har anmält. I det här fallet görs betalningen i allmänhet till Pohjola bank, som meddelar den som får lönegarantin att betalningen har genomförts. Pengarna kan lyftas efter en månad från vilket av bankens kontor som helst.

På de fordringar som betalas enligt lönegarantin verkställs förskottsinnehållning som är 30 procent upp till 5 000 euro och 50 procent för den överstigande delen. Lönegarantimyndigheten anmäler betalda prestationer till skattemyndigheten, förutom den lönegaranti som betalats av ett konkursbo och som konkursboet själv anmäler. Om den sökandes individuella skatteprocent avviker avsevärt från den lagstadgade innehållningsprocenten, kan ett skattekort för betalningen av lönegarantin i fråga ansökas från skattemyndigheten.

Arbetstagarens pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie dras av från de fordringar som betalas enligt lönegarantin.

En fordring som betalats enligt lönegarantin jämte ränta återkrävs till staten av arbetsgivaren eller dennes konkursbo. Ett lönegarantibeslut kan omedelbart verkställas beträffande arbetsgivaren. Fordringar drivs in genom utsökning eller genom bevakning av fordran i arbetsgivarens konkurs.

Läs mer Minimera

Uppdaterad